Strabusil DN/ID 100 TP celoperforovaná drenážní trubka (TP) z PE, tyče po 6 m

Popis

Strabusil - drenážní trubka SN4

  • Částečně 220° nebo celoperforované vsakovací  a víceúčelové trubky z PE-HD
  • sendvičová konstrukce (vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou
  • Barva černá  - pro celoperf.  /barva černá s bílým pruhem - pro částečně perf.
  • Tyče po  6 m 
  • spolehlivé odvodňování pozemních komunikací, letišť, sportovišť nebo v případech , kdy jsou kladeny zvýšené požadavky na drenáž