C-Box kontrolní vsakovací box

Obrázek
KódVSAK-CBOX
Dostupnost:
na dotaz
Kontrolní vsakovací box Pro efektivnější vsakování přebytečných dešťových vod navrhované s ohledem na podloží, dlouhodobou funkci a zatížení. Retence dešťových vod pro zpětné využití nebo zpomalení průtoků pří přívalových deštích.